Monthly Archives: October 2015

On Friday 9th October 2015, eHUG (the European HyperCard User Group) organised a LiveCode meeting in Breda, the Netherlands. At the meeting, we exchanged ideas and experiences with LiveCode. Subjects that came to table were RunRev’s support service, Beat Cornaz’ composing software (obviously created with LiveCode), HyperStudio and HyperDuino, and the Arduino.

group1

Because we talked so much about Arduino, we didn’t have much time to do experiments, but we did have a live demonstration of the Arduino. We raffled off a copy of the book Programming LiveCode for the Real Beginner and a license of HyperStudio.

group2

While Claudi was not able to attend the meeting, he offered to send us his Arduino stack. Everyone who was present at the meeting will receive his e-mail address (as well as those of all other participants).
If we find the time to organise it, we’ll have the next meeting in spring. If you’re interested in attending the meeting, contact the organiser through this web form.

group3

See also here for more a little more information about the HyperDuino and the location of this edition of the meeting.

The book that was raffled off is also available here.
You can read everything about HyperDuino on this website.

LiveCode Meeting October 2015 in the Netherlands

Scroll down for the English version of this post
Op vrijdag 9 oktober 2015 wordt er een LiveCode-bijeenkomst georganiseerd. Op deze bijeenkomst zullen deelnemers hun projecten of producten laten zien, van amateur tot professional, van beginner tot gevorderd. We zullen daar waarschijnlijk morgen meer informatie over kunnen geven.

Deelnemers krijgen de mogelijkheid met Arduino te experimenteren. Wie niet zo technische is kan een aan “workshop” over het maken van capacitieve buttons meedoen (een prima project voor beginners). Als je wat meer ervaring met electronica hebt, hebben we wat materiaal beschikbaar om mee te experimenteren (weerstanden, kabels, LED’s, motoren, enz.) Als je zelf een Arduino hebt, neem hem dan a.u.b. mee.

Op de bijeenkomst zal ik een exemplaar van “Programming LiveCode for the Real Beginner” en een licentie voor Roger Wagners HyperStudio verloten. Go naar http://livecodebeginner.economy-x-talk.com voor meer informatie over het boek en http://www.hyperstudio.com voor meer informatie over HyperStudio. Wellicht wil je ook de website http://www.hyperduino.com bekijken.

Toegang gratis. Alle consumpties zijn voor eigen rekening. Na de bijeenkomst zullen we, met eenieder die dat ook wil, ergens gaan eten.

Hieronder staat het voorlopige programma voor morgen. Dit programma is geheel vrijblijvend en ook de volgorde staat niet vast. Als je morgen iets wilt meedelen, vragen of bespreken, of als je iets wilt laten zien, dan kan dat.

– componeersoftware van Beat
– HyperDuino en HyperStudio
– Experimenteren met LiveCode en Arduino
– verloting van een HyperStudio-licentie en een exemplaar van het boek Programming LiveCode for the Real Beginner
– als er iemand aanwezig is die hier al iets mee gedaan heeft, dan: widgets en andere features in LC 8
– videospeler van Beat
– diner
– tussendoor zal natuurlijk ruim gelegenheid zijn om over andere onderwerpen te praten

Tijd: 9 oktober 2015, van 12:00 tot 16:00
Plaats: Apollo Hotel, Stationsplein 14, 4811 BB Breda

ENGLISH

On Friday 9th October 2015, a LiveCode meeting is organised. At this meeting, participants will introduce their own projects and products, from amateur to professional, from beginner to advanced. We’ll probably make more announcements, about talks or presentations, tomorrow.

Participants will get an opportunity to experiment with Arduino. For those who aren’t too technical, we’ll a “workshop” about creating capacitive buttons for Arduino (a perfect beginners’ project). If you’re more experienced with electronics, we’ll have some materials available to experiment with (resistors, cables, LEDs, motors, etc.) If you have an Arduino, please bring it with you.

During the meeting, I’ll raffle off a copy of “Programming LiveCode for the Real Beginner” and a license for Roger Wagner’s HyperStudio. Go to http://livecodebeginner.economy-x-talk.com for more information about the book and to http://www.hyperstudio.com for more information about HyperStudio. You also might want to visit http://www.hyperduino.com

Entrance is free. All consumptions are on your own account. After the meeting, we’ll go somewhere for dinner and you can join if you like.

Below follows the preliminary programme for tomorrow. The subjects on the agenda may change and the order of the items is not fixed. If you want to announce, ask or discuss something or if you want to show something, you can still do so.

Programme:
– composing software by Beat
– HyperDuino and HyperStudio
– Experimenting with LiveCode and Arduino
– raffling off the HyperStudio license and a copy of the book Programming LiveCode for the Real Beginner
– if one of the attendants knows about widgets, we might discuss those as well as other LC 8 features
– Beat’s video player
– dinner
– meanwhile there will be ample opportunity to talk about various other subjects

Time: 9th October 2015, from 12:00h. until 16:00h.
Location: Apollo Hotel, Stationsplein 14, 4811 BB Breda